Історія

Історія будь-якої бібліотеки примітна тим, що в ній тісно переплітаються історія країни, регіону, міста. Пройшовши столітній життєвий шлях, бібліотека університету надбала свої традиції, свою роль в його житті.

Бібліотека ‒ це унікальна структура у закладі вищої освіти, яка охоплює всі сфери діяльності: навчальну, наукову, соціокультурну.

Бібліотека Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» була створена одночасно з ДІНО – Донецьким інститутом народної освіти в 1921 році. В основу бібліотечного фонду лягли надходження державних установ, авторські праці вчених, книги з особистих колекцій викладачів. Її фонд становив 3190 примірників.

Вона розвивалася разом з університетом і за майже 100 років існування фонд бібліотеки значно збільшився та налічував близько 630 тисяч примірників книг.

До 2014 року бібліотекою щорічно користувалося понад 16 тисяч читачів та кількість книговидач складала понад мільйон документів на рік. Бібліотека розташовувалась у 2-му навчальному корпусі університету, у спеціально побудованому приміщенні. Обслуговування читачів здійснювалось і на абонементі, й у читальному залі. Крім того, бібліотека мала електронний читальний зал. Бібліотека ЛНУ була однією з найбільших бібліотек м. Луганська.

З жовтня 2014 року бібліотека, разом з університетом, знаходиться у вимушеній евакуації. Це видобразилося на структурі бібліотеки, кількості читальних залів, матеріально-технічному забезпеченні, кількості читачів та, відповідно, кількості книговидачі, оскільки під час евакуації було втрачено її основний фонд.

Протягом останніх років ведеться робота з його відновлення. У цьому допомагають заклади вищої освіти всієї України, надаючи допомогу через поповнення фонду науковою та навчально-методичною літературою. Також бібліотеку університету не оминають своєю увагою благодійні фонди, меценати та видавництва. Одним із найважливіших складників фонду бібліотеки є науковий та навчально-методичний доробок викладачів університету.

Бібліотека є універсальною, тобто багатогалузевою. Найбільш повно представлений фонд педагогічної літератури, а також літератури галузевої спрямованості факультетів та інститутів: філологічної, фізико-математичної, природничо-географічної, історичної, економічної та ін.

Працює бібліотека з використанням новітніх бібліотечних технологій та постійно розширює спектр послуг для задоволення навчально-наукових, дозвіллєвих та виховних потреб, що відповідає соціокультурним та індивідуальним особливостям користувачів.

За 100 років свого існування бібліотека пройшла непростий шлях ‒ роки успішного розвитку неодноразово змінювали складні періоди. Але бібліотека незмінно робила головне: залучала людей до знань, учила їх мислити, читати, мріяти, ставала центром інформації.

Сьогодні, зберігаючи традиції минулого, університетська бібліотека впевнено дивиться в майбутнє. Володіючи цінною книжковою спадщиною та багатими традиціями, бібліотека застосовує новітні технології, активно бере участь у забезпеченні освітнього процесу, робить значний внесок у культурний і науковий розвиток університету.