Отримано доступ до міжнародних баз даних

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 1213 від 06.11.2018 р. „Про надання доступу закладам вищої освіти і науковим установам, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України, до електронних баз даних”, нашому університету надано доступ до електронних наукових баз даних Scopus та Web of Science.

SCOPUS ‒ є найбільшою міжнародною реферативною та наукометричною базою рецензованої літератури: наукових журналів, книг та матеріалів конференцій, яка індексує понад 21 500 рецензованих наукових журналів (близько 60 млн. записів) із різних галузей знань – природничих наук, математики, інженерії, технології, охорони здоров’я та медицини, соціальних і гуманітарних наук, а також 130 000 книг. База даних має функцію відстежування наукового цитування публікацій і щоденно поновлюється.

Рішення про індексування нових видань ресурсом Scopus приймаються за результатами розгляду запитів на включення нових назв видань Консультативним комітетом з відбору змісту (CSAB), до якого входять галузеві фахівці, що репрезентують різні галузі знання та регіони світу.

Доступ вищих навчальних закладів та установ до електронних наукових баз даних у нашій державі надається на підставі заяв, які розглядає Комісія Міністерства освіти і науки України.

У свою чергу, Web of Science (WoS) ‒ це мультидисциплінарна платформа, яка допомагає швидко знайти, проаналізувати і забезпечити загальний доступ до інформації в галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, а також мистецтва. Web of Science надає доступ до найбільш надійного інтегрованого міждисциплінарного інструменту дослідження, об’єднаному з допомогою пов’язаних метрик цитування вмісту з різних джерел в одному інтерфейсі.

Цього року доступ до наукової бази Scopus наданий 135, а до Web of Science – 105 вищим навчальним закладам і науковим установам, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки, серед яких і наш університет, а це майже вдвічі більше, ніж у минулому році.

Це ‒ виняткова можливість отримувати актуальну й якісну наукову інформацію за тематикою власного дослідження та є символом міжнародного визнання освітніх і наукових досягнень ЛНУ імені Тараса Шевченка.