І знову нові надходження

26.04.2017

Категорії: Нові надходження

Останнім часом фонд наукової бібліотеки поповнився різними книгами і журналами, вони надійшли від наших друзів, колег і навіть їх батьків.

Перша група книг надійшла до наукової бібліотеки нашого університету від наших друзів з Інститут археології НАНУ.

Це добірки різних журналів: „Історія української культури”, „Київська старовина”, „Археологія”, „Український історичний журнал”, „Археологічні дослідження в Україні”, „Питання науки і техніки” тощо.Наприклад, у журналі „Археологія” представлено публікації археологічних матеріалів, нові відкриття і знахідки, статті, хроніка, памʼять археології, дискусії, археологія за рубежем, охорона памʼяток археології тощо.

Цікавими і важливими є книги О. Антонець «Введение в римскую палеографию”, Л. Бек-Де-Фукьер „Игры древних”, Д. Козак „Стан та перспективи охорони і дослідження археологічної спадщини в Україні”, „Етюди давньої історії України”, О. Тютюн „Доля народів” та багато інших книг присвячених давній та сучасній історії, археології.

Другу групу книг ми отримали від нашої колеги ‒ Олени Боярчук. Вона представила власні наукові доробки та збірки творів її батька ‒ Дмитра Боярчука ‒ „Вибране” та „Журавель, Журавель, де твоє гніздечко?”.

Третя група книг ‒ це книги від наших колег-науковців ‒ „Економічний вісник донбасу”, О. Кисельова „Конспект лекцій із курсу „Загальне землезнавство”, О. Нестуля „Основи лідерства. Наукові концепції (від найдавніших часів до середини ХХ ст.), С. Черненко „Ідентифікація „Скіфії” Геродота на території Східної Європи”, Н. Чеботарьова, Я. Федько „ Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломної магістерської роботи для магістрантів спеціальності 051 „Економіка”, С. Панченко „Птицы Луганской области”, І. Курченко „Правові, організаційні та методичні засади фізичної культури і спорту в Україні”, Метаріали VIII Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції „Мова й література у проекції різних наукових парадигм” 22 березня 2017 р.

Це далеко не весь перелік нових надходжень, про інші можна дізнатись у бібліотеці. Завітайте до нас!