Нові надходження

До фонду наукової бібліотеки надійшла нова література.

А саме:

Збірник статей Луганського національного університета імені Тараса Шевченка „ВІСНИК” №6 (303) жовтень 2016 у 3-х частинах.

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції „УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ І ПРО ДІТЕЙ: ІСТОРИЧНІ ЗДОБУТКИ Й ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ” 11 жовтня 2016 року, м. Старобільськ (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, центр дослідження літератури для дітей та юнацтва, Старобільськ, 2016 р. вид.).

Збірник статей Луганського національного університета імені Тараса Шевченка „Education and pedagogical sciences” (Освіта та педагогічна наука) №1 та №2 за 2016 р.

Збірка різножанрових поетичних, прозових та публіцистичних творів студентів спеціальностей „Літературна творчість”, „Журналістика”, „Видавнича справа і редагування” факультету української філології Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка – „Соняшник: Літературно-публіцистичний альманах” (Луганськ : Альма-матер, 2007 р. вид.).

Свої доробки представив письменник, журналіст, краєзнавець, учений, викладач, доцент кафедри української літератури Луганського національного університету імені Тараса Шевченка О. І. Неживий у книгах:

„Усім дарована любов : краєзнавчий нарис, художні твори” (Полтава, 2016 р. вид.). У цій книзі вперше публікується краєзнавчий нарис про рідне село Хитці на Лубенщині та художні твори, що написані упродовж багатьох років і публікувалися в періодичних виданнях, колективних збірках.

Посібник до якого ввійшли вибрані праці видатного педагога Полтавщини, заслуженого учителя України Григорія Івановичі Сурмила, що не втратили своєї актуальності для осмислення сучасних проблем філософії освіти, педагогіки, школознавства, краєзнавства ‒ „Григорій Сурмило : патріот, учитель, педагогічний посібник для керівників загальноосвітніх навчальних закладів учителів, краєзнавців” (Полтава, 2016 р. вид.).

Книга В. Миронової „Люди Донбасса. Жизнь сначала”, яка розповідає про переселенців з Донбасу. Про людей позитивних, сильних, які зуміли не тільки домогтися самореалізації в не простих обставинах, але і прагнуть допомагати іншим. Автор книги ‒ така ж нетипова переселенка з Донбасу, яка продовжує займатися улюбленою справою в новому місці й розповідає про справжніх людей Донбасу іншим (Харків, 2016 р. вид.).

Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції „Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємницьких структур в Україні” від 23‒25 листопада 2016р., м. Львів (Львів, 2016 р. вид.).

Рекомендований до друку Вченою радою Луганського національного університету імені Тараса Шевченка довідник „Основи бізнес планування в мікропідприємництві” (Старобільськ, 2016 р. вид.), який стане в нагоді викладачам ВНЗ, студентам і магістрантам для методичного забезпечення циклу дисциплін з підприємництва та бізнес-планування, а також для посадових осіб органів державної влади ‒ для забезпечення реформ місцевого самоврядування.

Підсумковий звіт громадських спостережень за черговими місцевими виборами 2015 року в книжці „Місцеві вибори. Фінальний звіт за результатами міжнародного спостереження” (ОПОРА, 2016 р. вид.). У

Навчальний посібник «Основи правознавства України» С. В. Ківалов, П. П. Музиченко, Н. М. Крестовська, А. Ф. Крижанівський (Харків, 2009 р. вид.). Посібник розрахований на учнів шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів, абітурієнтів та студентів юридичних навчальних закладів, викладачів юридичних навчальних дисциплін, широке коло читачів, які цікавляться питаннями державного правового будівництва в Україні.

17.01.17