Науковці України ‒ еліта держави

Книга «Науковці України ‒ еліта держави» ‒ подарунок, який ми отримали від Луганського обласного благодійного фонду «Альма матер».

У книзі представлено історію та сучасні досягнення українських учених, вітчизняних наукових об’єднань і товариств, а також інноваційних підприємств, які впроваджують найновіші розробки в тісній співпраці з науковцями.

«Сторінки книги об’єднали видатних учених з академічних та університетських кіл, які представляють різні наукові напрями або закладають нові вектори розвитку науки. Їхні імена відомі в рідній державі, також вони плідно працюють як запрошені професори й доктори багатьох визначних наукових організацій та університетів світу.

Видання розповідає про сторічну діяльність НАН України та галузевих академій наук ‒ форпосту вітчизняної науки, де тяглість традицій поєднується зі сміливим новаторством ‒ та загалом презентує цілу мережу інституцій, які здійснили вагомий внесок у консолідацію наукової спільноти та вирішення актуальних питань розвитку держави й суспільства. Книга дає уявлення про українські підприємства, котрі працюють на засадах інтеграції, науки, освіти та бізнесу, створюючи наукомістке високотехнологічне виробництво в Україні.

У цілому видання репрезентує сучасну мапу поступу української науки та стане в нагоді усім, хто цікавиться сьогоденням і перспективами розвитку успішної України ‒ наукової, високотехнологічної держави з високим інтелектуальним потенціалом» ‒ зазначено в анотації до книги.

Важливим і значущим для нашого університету є те, що в книзі представлений голова вченої ради нашого університету ‒ Віталій Семенович Курило.

«Віталій Семенович Курило ‒ відомий учений у галузі педагогіки та вітчизняної історії, організатор освіти, державний і громадський діяч. Багато років він присвятив роботі в стінах Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, який вивів на європейський рівень підготовки фахівців» ‒ зазначено у виданні.

Більш докладно познайомитись з книгою «Науковці України ‒ еліта держави» можна в бібліотеці університету.