Надходження від НАПН України

02.01.2020

Категорії: Новини,Нові надходження

Під ялиночку ми отримали прекрасний подарунок від Національної академії педагогічних наук України. Ми отримали понад 50 книг і періодичних видань.

Ці книги ‒ сучасна література за різними напрямами освіти: педагогіка і психологія, професійна освіта, менеджмент освіти, інклюзивна освіта, реформування освіти, педагогічне проектування освітнього простору в школі тощо.

Серед них: монографії і посібники Т. Поясок «Система застосування інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх економістів»; І. Дичківська «Інноваційні педагогічні технології»; Л. Березівська «Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті»; С. Сисоєва, І. Соколова «Теорія і практика вищої освіти» (навч. посіб.); С. Сисоєва, Н. Батченко «Вища освіта України: реалії сучасного розвитку»; С. Сисоєва, Т. Поясок «Хрестоматія з психології та педагогіки» (навч. посіб.) та інші монографії, енциклопедії, довідники, навчальні посібники, присвячені проблемам розвитку та реформування освіти, школознавства.

На особливу увагу заслуговує збірка «Інклюзивна освіта в ЗПО», де представлено особливості організації інклюзивного навчання в закладі позашкільної освіти.

Періодичні видання «Територія успіху» та «Позашкілля», у яких розглядаються проблеми освіти дорослих і дітей і розвиток громадянського суспільства.

Усі книги представлені на виставці в читальному залі наукової бібліотеки університету. Уже традиційно першими відвідувачами виставки стали ректор ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, професор, доктор педагогічних наук, член-кореспондент НАПН України Сергій Савченко і директор навчально-наукового інституту педагогіки і психології професор, доктор педагогічних наук, професор, директор науково-дослідного центру з проблем соціальної педагогіки і соціальної роботи НАПН України Олена Караман.

Чекаємо на викладачів та студентів!